Yönetim Dokümanları

Misyon

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların hizmetine sunmak, bilişim konusunda ihtiyaç duyulan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yapmak; kaynakları verimli, etkin ve doğru bir şekilde kullanarak, bilişim sistemlerinin kurulumu, güvenliği ve güncellemesini sağlamaktır

Vizyon

Gelişen bilgi teknolojilerinden üst düzeyde yararlanabilmek için yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde üniversitemizin kullanımına sunmak.

Değerlerimiz

  • Üniversite ve kamu yararını gözetme
  • Kişisel bilgilerin gizliliğini gözetmek ve güvenilir olmak
  • Herkese değer vermek, emeğe saygıyı unutmamak, adil davranmak, hizmetin ve üretimin sıkı bir dayanışma ve işbirliğiyle gerçekleşeceğini bilmek
  • Hoşgörülü olmak, Özverili Olmak, Takım bilinci, En mükemmeli aramak
  • Paydaşlar arasında şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk bilinci.

YD-009 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Misyon Vizyon Bildirgesi

YD-002 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Kalite Politikası