EnglishTurkish

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

EBYS (E-Belge Yönetim Sistemi)

EBYS Nedir?

EBYS, Üniversitemizce kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemidir. EBYS üzerinden Üniversitemizde yapılan bütün resmi yazışma işlemleri ile buna bağlı olan süreçler yürütülmektedir. Sistem üzerinden resmi evraklar oluşturulabilmekte, elektronik veya mobil imza ile imzalanmakta, ilgili kurumlara sevkedilebilmekte ve söz konusu belge alıcısı tarafından Evrak Doğrulama sistemi üzerinden kontrol edilebilmektedir. 

EBYS Genel Yardım Dokümanları

EBYS İşlem Detayı Dokümanları

EBYS Kurulum ve Kullanıcı Uygulamaları

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email