Sanallaştırma sisteminin tek başlık altında toplanabilmesi ve Master-Slave mantığıyla tüm sanal sunucuların sürekli erişilebilirliğinin sağlanması için Vmware Vcenter yazılımı alınarak aktif hale getirildi.

Yazılım sayesinde sunuculardan biri ana sunucu olmak kaydıyla sunuculardan herhangi birinde yaşanan fiziksel arıza durumunda arızalı host üzerinde bulunan tüm sunucuların diğer hostlara aktarılması sağlanmış oldu.