Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS’un “Kurumsal 5” sürümü yayınlandı.

2003 yılında Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde geliştirilen ve ilk sürümü 2005’te yayınlanan PARDUS işletim sistemi, 2012 yılı itibarıyla ULAKBİM Enstitüsüne devredildi.

Kamuda yaklaşık 20 bin, ev ortamında ise 100 binden fazla cihazda kullanılan PARDUS’un, kurumsal 5 sürümü hazırlandı. Kamu kurumları, üniversite ve KOBİ’ler başta olmak üzere ev kullanıcılarının da rahatlıkla kullanabileceği PARDUS’un yeni sürümü, “http://www.pardus.org.tr” adresinden ücretsiz indirilebilecek.

Yeni sürüm; virüs ve zararlı yazılım kaygısı olmadan kullanılma imkanı tanıyor. Tüm ofis, grafik, medya oynatıcı, e-posta ve benzer yazılımların kurulu olduğu PARDUS’un yeni sürümünde, kurumlar için kimlik yönetimi, uzaktan yönetim sistemleri gibi yazılımlar da yer alıyor. Ayrıca yeni sürümde, e-Devlet uygulamalarına elektronik imzayla giriş özelliği de bulunuyor.

Milli işletim sisteminin adı, Anadolu Parsı’nın bilimsel adı Panthera Pardus Tulliana’dan geliyor.

2015 yılı Mart ayı itibari ile Açık Kaynak Danışma Komitesi (AKDK); kamu, üniversite, STK ve TÜBİTAK işbirliği ile kurularak, faaliyetlerine başlamıştır. Bu komite; ülkemizin bilişim stratejisinin bir parçası olarak Pardus Projesi başta olmak üzere açık kaynak/özgür yazılımların yol haritasının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi hedeflerini gerçekleştirmek için görevlendirilmiş ve aşağıdaki ilk bildirisini yayınlamıştır.

TÜBİTAK / BİLGEM bünyesinde 2003 yılından itibaren geliştirilen “Pardus Projesi”, 2012 yılı itibari ile TÜBİTAK/ULAKBİM Enstitüsü’ne devredilmiştir.

Pardus Projesi 2012 yılına kadar özgün teknolojiler ile geliştirilmiş ve 2012 yılından sonra özgür yazılım ve açık kaynak teknolojilerini kullanmaya başlayarak ülkemizde özgür yazılım/açık kaynak eko-sisteminin lider projesi olmuştur. Ülkemizde açık kaynak/özgür yazılımın tanınması ve yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Değişen koşullar nedeniyle 2012 yılından sonra bir işletim sistemi dağıtımının geliştirilmesi ve bakımının yapılması yerine, açık kaynak kodlu (AKKo) Debian dağıtımının esas alınarak Pardus adıyla dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kararda ana etken kamu kurumlarının öncelikli ihtiyaçlarını özgür yazılımlarla karşılamak olmuştur.

Açık Kaynak ve özgür yazılımların ülkeler, kurumlar ve bireyler için tasarruf, güvenlik, istihdam ve rekabet açılarından önemi dikkate alındığında, çok geniş bir eko-sistemi olan ve hâlihazırda çok başarılı bir dağıtım olan Debian’ın, ulusal olarak kullanabileceğimiz bir işletim sistemi dağıtımı olarak kullanılmasına karar verilmesi kaynaklarımızın etkin ve verimli olarak kullanılması açısından önem taşımaktadır.

Pardus Projesini bir Linux dağıtım projesinden çok özellikle kamuda açık kaynak ve özgür yazılımların yaygınlaştırılması, ülkemizdeki açık kaynak/özgür yazılım eko-sistemin geliştirilmesi çabalarının sembolü olarak düşünmek yerinde olacaktır. AKDK, açık kaynak/özgür yazılım dünyası ile diyalog içinde bu çabalara destek olacak ve liderlik etmeye çalışacaktır. AKDK’nin katkı ve geri beslemeleriyle Pardus şemsiyesi altında özgün projeler şeffaf biçimde geliştirilecek ve özgür yazılım dünyasıyla paylaşılacaktır.

“Pardus Projesi”ne bugüne kadar emeği geçen, Pardus markasını açık kaynak ve özgür yazılımın sembol ismi hâline getiren tüm açık kaynak/özgür yazılım gönüllü ve çalışanlarına teşekkürlerimizi borç biliriz. Tüm açık kaynak /özgür yazılım gönüllü ve çalışanlarının desteğini bekliyoruz.

Pardus Kurumsal 5

Pardus 2013

Pardus indirme bağlantısı: ftp.ulakbim.gov.tr/pub/Pardus2013/

Alternatif indirme bağlantısı: ftp://depo.pardus.org.tr/iso/guncel

TORRENT indirme bağlantıları:

KDE 32Bit

KDE 64Bit

GNOME 32Bit

GNOME 64Bit

PARDUS 2013 KURULUM KILAVUZUNA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Sevgili ev kullanıcılarımız,

Bağımsız gönüllü topluluğu,  Pardus kurumsal 2013 sürümünü temel alarak ve ULAKBİM’den isim hakkı kullanma izni ile kişisel kullanım için uygun ve ev kullanıcılarının ihtiyaç duyacağı tüm uygulamaları içerisinde barındıran sürümü yayınlamışlardır. Topluluktaki arkadaşlarımıza emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Topluluk sürümünün indirme bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

  FTP üzerinden  indirme gerçekleştirebilirsiniz.
  Topluluk sitesi üzerinden görsel olarak indirebilirsiniz.