Akademik Kadro Listesi Şablonu

Ünvan / Ad Soyad Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK Anabilim Dalı Coğrafya Bölümü Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı E-Posta abasibuyukerzincan.edu.tr Telefon +90 446 2266666a Özgeçmiş Ünvan / Ad Soyad  Mustafa Fatih Ertugay Anabilim Dalı  Gıda Mühendisliği E-Posta...