Kamuda yenileşim yönünde yapılacak çalışmalarda bilişim teknolojilerinin kamu yönetimine sağlayacağı yenilikçi katkıların neler olabileceği “Kamuda İnovasyon” konulu panele katılacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Aselsan YK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek tarafından irdelenecek.

http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=49452