Menü de bir bileşendir. Bileşen Görünürlük modülünü kullanarak, farklı sayfalar için farklı Menüler oluşturmak mümkündür.

Bileşen Görünürlük modülü, Görünürlük panelini kullanarak Sadece belirli sayfalarda görünmesini (ya da gizlenmesini) yapılandırmak için olanak sağlar.

Görünürlük dokuz kriter ile (kategori, yazar, kullanıcı, rol, etiket, tarih, sayfa, yazı türü ve sınıflandırma) kontrol edilir. 

Mesela bir menü bileşeninin, “bölüm a” kategorisindeki yazılar açıldığında veya “bölüm a” sayfası açıldığında görüntülenmesini sağlayabilmek için Görünürlük panelini kullanarak iki kural ekleyip, gerekli ayarları yapmalısınız.

Her görünürlük kuralı ayrı ayrı ele alınır. Yani üstteki örnekte verilen iki kriterin aynı anda gerçekleşmesi koşuluna dair işlem yapılamaz.

( orjinal doküman : https://jetpack.com/support/widget-visibility/ )