İnternet Kullanım Politikası

DiNAMiK WEB SAYFALARI VE VERiTABANI HiZMETLERi KULLANIM POLiTiKALARI

Bu sözleşme kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (EBYÜ BİDB)
tarafından sunulan dinamik Web sayfaları ve veritabanı hizmetlerini kullanan birimler/
kullanıcılar aşağıda belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar:

1. Aşağıda belirtilen hizmetlerin bir bölümü veya tamamı sözleşmenin devamında HİZMET
olarak tanımlanacaktır. EBYÜ BİDB bu sözleşme kapsamında aşağıdaki HİZMETLER’ i
sunmaktadır:

 Windows sunucuları üzerinde PHP ve/veya MySQL,

2. Sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde EBYÜ BİDB’ ye başvurup istekte bulunmuş olan
özel veya tüzel kişilere İSTEKLİ denilecektir. Başvuruda bulunan İSTEKLİ, sağlanan
HİZMET’ i kullanabilmek için aşağıdaki koşullardan birine uymalıdır:

 Öğrenciler sadece tüzel başvurular yapabilir (kulüp, seminer, etkinlik,
akademik proje).
 Akademik / İdari personel özel ve tüzel başvurular yapabilir (kulüp, seminer,
etkinlik, akademik proje).

3. EBYÜ BİDB, HİZMET kapsamında olan hiçbir yazılım geliştirme sürecinde (tasarım,
gerçekleme, sorun giderme, test) destek vermez.
4. Web sayfası veya veritabanı uygulamalarındaki tasarım hatalarından veya yazılımsal
açıklardan (saklı yordam kullanılmaması, SQL aşılama saldırısına tedbir alınmaması vb.)
kaynaklanan veri kayıplarından EBYÜ BİDB sorumlu tutulamaz. Veri kaybı yaşanması
durumunda EBYÜ BİDB standart yedekleme politikası kapsamında alınan en son yedekler
kullanılarak veriler geri dönülecektir.
5. HİZMET kapsamında İSTEKLİ, güncellemesi yapılmamış, barındırdığı açıklarla güvenlik
tehdidi oluşturan hazır programlar kullanamaz.
6. HİZMET kapsamında İSTEKLİ, toplam servis kalitesini olumsuz yönde etkileyen
uygulamaları çalıştıramaz.
7. HİZMET’ i barındıran sunucularındaki sürüm yükseltme kararları EBYÜ BİDB’ ye aittir. Bu
işlemler yapılmadan önce kullanıcılara haber verilir.
8. EBYÜ BİDB, kullanıcılara haber vermeden veritabanı veya uygulama sunucuları üzerinde,
gerekli gördüğü her türlü sistem güncelleştirmesini yapma hakkına sahiptir. Sistem
güncellemelerinde oluşabilecek hizmet kesintilerinden EBYÜ BİDB sorumlu tutulamaz.
9. Doğal afet, yangın vb. felaketlerin yaşanması durumda HİZMET’ in kesintiye
uğramasından EBYÜ Bİ DB sorumlu tutulamaz.
10. EBYÜ Bİ DB tarafından verilen hesapların kullanıcı adı ve şifreleri, üçüncü şahıslara
verilerek hizmet kullandırılamaz. Bu durumlarda her türlü sorumluluk hesap sahibine
aittir. Bu durumun tespit edilmesi durumunda, EBYÜ BİDB HİZMETİ durdurma yetkisine
sahiptir.
11. İSTEKLİ, HİZMET’ i gelir kazanma ve reklam amaçlı olarak kullanamaz.
12.İSTEKLİ, HİZMET’ i yasal olmayan içerik yayınlamak üzere kullanamaz.
13.İSTEKLİ, HİZMET’ i fikri mülkiyet haklarını ihlal edici mahiyette içerik yayınlamak üzere
kullanamaz.
14.İSTEKLİ, HİZMET kapsamında kişilik haklarına saldırıda bulunan veya genel ahlaka aykırı
yayınlar yapamaz.
15. İSTEKLİ, HİZMET kapsamında zararlı bilgisayar programları (virüs, solucan, truva atı vb.)
çalıştıramaz ve paylaşamaz.
16.İSTEKLİ’ nin kullanım sözleşmesine aykırı biçimde HİZMET’ i kullanması durumda, EBYÜ
BİDB söz konusu HİZMET’ i İSTEKLİ’ ye haber vermeksizin durdurma hakkına sahiptir. EBYÜ
BİDB bu durumlarda HİZMET’ i durdurması nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
ve İSTEKLİ hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır.
17. EBYÜ/NET kullanım politikaları HİZMET’ ten yararlanan İSTEKLİ’ leri bağlar.
18. EBYÜ BİDB, bu kullanım sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.