yazilimhizmetleri

 • Yeni yazılımların araştırılması ve yüklenmesi
 • Yazılım geliştirme
 • Web sitesi idaresi
 • Veritabanı idaresi
sistemhizmetleri
 • Internet servisleri
 • Posta servisleri
 • Sistem idaresi
 • İnternet bağlantılı servisler (DNS, FTP, haberler vb.)
 • Ağ sunucularının kurulması, bakımı ve sürekliliği
 • Ağ rehber servisleri, hesap yönetimi ve kullanıcı yönetimi görevleri
 • Ağ yazılımı yüklenmesi, şekillendirilmesi ve yükseltilmesi
 • LAN bağlantılı ekipmanların kurulumu ve sürekliliği
 • LAN yönlendiricilerinin ve anahtarlarının isteğe göre değiştirilmesi
 • LAN güvenlik sorunları
 • Kampüs ağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Yeni sunucuların kurulumu
 • Veritabanı sunucuları sorun giderme
 • Çeşitli servislerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi (File, iFolder, Mail, FTP, eGuide)
teknikservishizmet
 • Veri kabloları ve LAN bağlantı servisleri
 • Yazıcı servisleri
 • Kampüs çapındaki duyurular
 • Ses ve görüntü servisleri
 • Bilgisayar servisleri
 • İnternet bağlantısı kurulumu ve sürekliliği
 • Yedekleme ve düzeltme görevleri
 • İnternet ve yerel yazıcı servislerinin geliştirilmesi ve desteği
 • Şu anda kurulu olan yazılımın sürekliliği ve geliştirilmesi
 • Bu alanda yeni projelerin dizaynı ve gerçekleştirilmesi
 • Veri kablosu aktifleştirme/pasifleştirme görevleri
 • Sürekli performans gözlemi
 • Telefon sistemleri kurulumu ve sürekliliği
 • Telefon bağlantılı ekipmanların kurulumu ve sürekliliği
 • Telefon hatları aktifleştirme/pasifleştirme
 • Var olan veritabanının sürekli olarak geliştirilmesi
 • Standart kullanıcı yönetimi görevleri
 • İşletim sistemi seviyesinde sorun giderme
 • E-posta yoluyla duyuru yapılması
 • İsteğe bağlı olarak posta listelerinin adres listelerinin hazırlanması
idarihizmet
 • Bilgi İşlem satın almalarının organize edilmesi
 • Bilgi İşlem bütçesinin organize edilmesi