İA-266 BİDB GELEN EVRAK

İA-267 BİDB GİDEN EVRAK

İA-268 BİDB İZİN TALEBİ İŞ AKIŞI

İA-269 BİDB SİSTEM GRUBU AR-GE İŞ AKIŞI

İA-270 BİDB SİSTEM YÖNETİM İŞ AKIŞI

İA-271 BİDB TEKNİK SERVİS İŞ AKIŞI

İA-272 BİDB YAZILIM GRUBU İŞ AKIŞI

İA-273 BİDB YAZILIM IS AKIS SURECI